Canal ètic

Des d’OPTICA DEL PENEDES, S.L. estem fermament compromesos amb el compliment de la legislació vigent i el foment d’una cultura corporativa basada en l’ètica i la transparència. Per aquesta raó, posem a la disposició dels nostres membres, socis de negoci i tercers un Canal Ètic a través del qual aquests poden realitzar comunicacions relatives a possibles conductes irregulars o il·lícites.

Les comunicacions poden enviar-se per escrit a través de l’adreça de correu electrònic habilitada [canaleticogafascompletas@gafascompletas.es]. El Responsable del Canal també podrà atendre presencialment la persona denunciant, si aquesta ho requereix.

En aquest sentit, es permet la realització de comunicacions de manera nominal i/o anònima i es garanteix el seu tractament de manera confidencial, així com la prohibició de represàlies per als Informants de bona fe.

El Canal Ètic gestiona només comunicacions relacionades amb conductes que vulnerin el Codi Ètic d’OPTICA DEL PENEDES, S.L. Per a altres qüestions o consultes contactin amb el servei d’atenció al client al correu info@gafascompletas.es

Procediment del canal ètic
Política del canal ètic