POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com del nostre compromís de transparència en relació amb el tractament de les seves dades personals, a continuació li proporcionem la informació en matèria de protecció de dades sobre aquest tractament a través del website www.gafascompletas.es  (en ara, el “Website”) titularitat de OPTICA DEL PENEDES, SL Podeu consultar informació completa sobre OPTICA DEL PENEDES, S.L. en l’Avís Legal.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és OPTICA DEL PENEDES, S.L. (Entitat titular i que explota la pàgina web) amb CIF número B-58.442.500 amb adreça al carrer Canigó 26-30, 08901 – Hospitalet de Llobregat i adreça de correu electrònic de contacte info@opticadelpenedes.es. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent direcció de correu electrònic: proteccion.datos@opticadelpenedes.es.

Quines són les finalitats i legitimació del tractament de les seves dades?

Pel que fa als usuaris que visitin el nostre Website (“Visites Website“):

Les dades personals corresponents a la informació de caràcter tècnic sobre el dispositiu amb el que s’accedeix al nostre Website (i.e. direcció de protocol d’internet utilitzada (direcció IP), data i hora d’accés, pàgina/es visitada/es, tipologia de dispositiu i versió del sistema operatiu i el navegador utilitzat i la seva versió) que el nostre Website recull de forma automàtica en cada visita seran tractades amb la finalitat d’assegurar el funcionament del nostre Website així com avaluar i garantir la seguretat i estabilitat del nostre Website i sistemes, sent la base jurídica del tractament el nostre interès legítim en assegurar el funcionament i seguretat del nostre Website i evitar que es cometin accessos o navegacions fraudulentes.

Pel que fa a aquells usuaris que hagin utilitzat algunes de les vies de contacte habilitades en cada moment a través del Website-a efectes expositius però no limitatius, el formulari de contacte i l’adreça de correu electrònic, així com a través de les nostres comptes a les xarxes socials- (en endavant, els “Contactes“):

Les seves dades de caràcter identificatiu que ens proporcioni seran tractades única i exclusivament amb la finalitat de poder atendre, gestionar i resoldre la consulta i / o incidència per la qual ens hauria contactat, sent la base jurídica el manteniment de la relació contractual o de les mesures precontractuals sol·licitades per Vostè per a la resolució de la consulta i / o incidència plantejada.

Tingui en compte que de posar-se en contacte amb nosaltres a través d’algunes de les nostres comptes a les xarxes socials, són aplicables els termes d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes xarxes socials. Asseguri’s de llegir-les i comprendre-les abans d’utilitzar aquestes xarxes socials per posar-se en contacte amb nosaltres.

Pel que fa a aquells usuaris que hagin utilitzat algunes de les vies de contacte habilitades en cada moment a través del formulari “Demana Cita” del Website (en endavant, els “Sol·licitants de cita prèvia“):

Les seves dades de caràcter identificatiu que ens proporcioni seran tractats única i exclusivament amb la finalitat de poder reservar-una cita amb un dels nostres empleats a la botiga que hi hagi seleccionat, sent la base jurídica el manteniment de la relació contractual o de les mesures precontractuals sol·licitades per vostè.

Respecte als usuaris que s’hagin apuntat al nostre servei de Newsletter (en endavant, els “Usuaris Newsletter”):

Les seves dades de caràcter identificatiu (i.e. el seu correu electrònic) que ha de proporcionar per apuntar-se a nostre servei de Newsletter i estar informat sobre les nostres ofertes i promocions seran tractades amb la finalitat de poder enviar-li aquestes comunicacions comercials per correu electrònic, sent la base jurídica del tractament el seu consentiment. En qualsevol moment, podrà retirar el seu consentiment donant-se de baixa del nostre servei de Newsletter a través dels mitjans habilitats a tal efecte en cada correu electrònic que rebi així com mitjançant l’exercici del dret de supressió a través dels mitjans indicats més avall. En cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Pel que fa a aquells candidats a ocupació que ens hagin facilitat el seu CV a través de la pàgina web (en endavant, els “Candidats a ocupació“):

Les seves dades personals que ens proporcioni (i.e. les seves dades de caràcter identificatiu així com les seves dades acadèmiques i experiència professional) així com, si és el cas, la que ens pugui facilitar durant la seva participació en un procés de selecció, seran tractades amb la finalitat de poder avaluar la seva candidatura en qualsevol procés de selecció que puguem tenir obert en el moment de la recollida de les seves dades o en qualsevol altre procés de selecció que puguem obrir en un futur durant el període que conservem les seves dades. En qualsevol moment, podrà retirar el seu consentiment mitjançant l’exercici del dret de supressió a través dels mitjans indicats més avall. En cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

En cas de facilitar-nos dades de tercers, Vostè manifesta comptar amb el seu consentiment o amb legitimació suficient, comprometent-se a traslladar als tercers la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint-nos de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. En qualsevol cas, podrem dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligencia deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens faciliti seran conservades durant el temps estrictament necessari per a atendre, gestionar i resoldre la consulta i / o incidència per la qual ens hagués contactat.

Les dades personals que ens faciliti seran conservats:

  1. Pel que fa a les Visites Web: i. durant el temps estrictament necessari per assegurar la funcionalitat i seguretat del nostre Website.
  2. Pel que fa als Contactes: ii. Durant el temps estrictament necessari per a atendre, gestionar i resoldre la consulta i / o incidència per la qual ens hagués contactat.
  3. Pel que fa als Sol·licitants de cita prèvia: Durant el temps estrictament necessari fins a aconseguir una cita prèvia amb un dels nostres empleats a la botiga que hagi sol·licitat.
  4. Pel que fa als Usuaris Newsletter: iv. en tant que no sol·liciti la seva supressió o baixa a través dels mitjans indicats més avall.
  5. Pel que fa als Candidats d’Ocupació: v. Durant un termini de vint (24) mesos des que ens els hagués facilitat, llevat que sol·liciti la seva supressió abans de l’expiració d’aquest termini a través dels mitjans indicats més avall.

No obstant això, tingui en compte que podrem conservar les seves dades d’estar obligats o quan resulti precís fins a la prescripció de les responsabilitats legals, quedant degudament bloquejades a disposició exclusivament dels jutges i tribunals i les administracions públiques competents.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals no seran comunicades a cap tercer, llevat que estiguem obligats legalment a fer-ho, és a dir, rebem un requeriment administratiu o judicial que ens obligués a comunicar les seves dades a una autoritat administrativa o judicial.

L’anterior és sens perjudici dels proveïdors als quals podem recórrer per a la prestació dels serveis sol·licitats i que, en tot cas, els tractaran en la seva condició d’encarregats del tractament únicament i exclusivament per a la prestació dels serveis. En cas de trobar aquests fora de l’Espai Econòmic Europeu, intentarem utilitzar proveïdors ubicats en territoris que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades (i.e. territoris que comptin amb una decisió d’adequació per part de la Comissió Europea) i de trobar-se aquests fora, oferirem les garanties adequades a través de la utilització de les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió que garanteixin que vostè compti amb drets exigibles i accions legals efectives. Pot obtenir informació addicional sobre aquestes garanties adequades posant-se en contacte amb nosaltres o amb el nostre delegat de protecció de dades a través d’un dels mitjans de contacte indicats més amunt.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés, rectificació i supressió: Vostè té dret en qualsevol moment a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les sev dades inexactes així com sol·licitar la seva supressió.

Oposició, limitació i portabilitat:En determinades ocasions, pot tenir dret a oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions, així com a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercir els drets exposats anteriorment mitjançant comunicació escrita a OPTICA DEL PENEDES (carrer Canigó 26-30, 08901 Hospitalet de Llobregat) o per correu electrònic a proteccion.datos@opticadelpenedes.es indicant el dret que sol·licita i identificant-se, en el seu cas, amb una fotocòpia del seu DNI o document equivalent . Addicionalment, els Usuaris Newsletter podran sol·licitar la seva baixa a l’esmentat servei a través dels mitjans habilitats a aquest efecte en cada Newsletter que rebin. De sol·licitar la seva baixa, l’informarem de l’existència de sistemes d’exclusió publicitària al que pot inscriure’s de no desitjar rebre comunicacions comercials amb caràcter general. Por obtenir més informació sobre els sistemes d’exclusió publicitària existents en l’actualitat aquí

L’informem que atendrem la seva petició dins dels terminis legalment establerts i que en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es).

Darrera actualització: octubre 2020